إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَـٰهَدُواْ بِأَمۡوَٲلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ‌ۚ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ
(Qs.49:15)

Pesan Syariat Sholat Dalam Upaya Iqomatuddin

Posted by | Artikel | No Comments

Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang Ad Dien, sebagaimana yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah Ad Dien dan janganlah kamu berpecah belah didalamnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik apa yang kamu seru kepada mereka. Allah memilih kepada Dien itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (Dien-Nya) orang yang kembali (taubat kepada-Nya). (Qs.42:13)

Bobot nilai dari sebuah wasiyat, terlebih dalam bentuk wahyu dari Allah berupa Syariat Ad Dien, tentulah paling tinggi dan seutama – utama perkara. Dalam wasiyat ini terkandung tuntutan bagi para Rasul dan muttabi’ mereka untuk diterima, dipandukan dan diterapkan. Penerimaan secara utuh serta penerapannya secara baik dan benar merupakan bukti Iqomatuddien yang diperintahkan Allah dan dijanjikanNya menurut ketetapan sunnah.

Dengan kata lain, sikap muttabi’urrasul dalam menerima wasiyat ini adalah dengan penuh keringanan dan kelapangan hati. Sebaliknya bagi orang – orang yang hatinya dihinggapi penyakit kemusyrikan akan terasa berat terhadap seruan ini (Qs. 30:31-32), yaitu orang yang bertahan dalam perpecahan karena bangga dengan kelompoknya. Adalah dua sebab yang saling berkaitan, bahwa tiada akan tegak suatu bangunan secara kokoh jika tiang pondasinya, dinding, serta atapnya retak dan pecah. Berarti harus ada upaya dari setiap muslim melalui para pemimpinya (Al Ulama : Qs.2:208), untuk mengambil factor pemersatu hati – hati mereka (Qs.8:63).

“dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana”. (Qs.8:63)

Yang menjadi factor pemersatu disini tiada lain adalah Al Quran :

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (Dien) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai…” (Qs.3:103)

Inilah amalan utama sekaligus ujian kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan bagi para pelaksana kewajiban Qital, yang mereka hanya satu cita – citanya : tingginya Kalimatullah. Tiada yang kita harapkan dari setiap amalan, selain ridho Allah dan cintaNya jua. Sedangkan Allah telah menetapkan cintaNya dengan dengan syarat menjadi muttabi’ Rasul (Qs.3:31) dan melaksanakan Qital secara Shaffan (Qs.61:4).

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”

Perintah Menegakkan Sholat

dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta tegakkanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah Ad Dien mereka dan mereka menjadi beberapa aliran. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. (Qs.30:31-32).

Perintah menegakkan sholat bukanlah sekadar ritual ibadah semata, apalagi upacara penyembahan terhadap Tuhan seperti ajaran agama – agama. Allah tiada memerlukan upacara penyembahan dari makhluq-makhluqNya. Sholat adalah fardhu (keperluan) bagi tiap hambaNya, sebagaimana tegaknya Ad Dien adalah keperluan bagi tiap manusia, bahkan makhluq yang berada di bumi. Untuk itulah kita dapat mengambil matsal dari perintah sholat terhadap tatalaksana menuju tegaknya Ad Dien. Dalam ibadah vertical (makhdo) berupa sholat, tentu terdapat pesan – pesan Iqomatuddin sebagai ibadah konsekuensial dan horizontal. Bagi kita yang mendambakan mati dalam keadaan muslim wajib berupaya melaksanakan seluruh dimensi pengabdian kepada Allah tersebut.

Jika kita perhatikan beberapa tatalaksana atau rukun – rukun sebagai syarat sahnya sholat, maka hal ini dapat pula menjadi pengajaran penting dalam pelaksanaan dimensi ibadah lainnya. Tiga hal yang patut diperhatikan sebelum pelaksanaan rukun – rukun sholat fardhu, yaitu berupa perintah bersuci, adzan dan iqomat akan kita coba bahas dalam hal ini.

Jika tegaknya sholat berjamaah secara shaffan yang dipandu seorang Imam diamtsalkan sebagai kehidupan amal muslimin secara kaffah dalam naungan Syariat Dinullah dan terpimpin secara utuh, maka proses perjalan menuju hal ini wajib dilalui.

“Kalian akan benar-benar meluruskan shaff, atau Allah benar-benar akan membuat hati-hati kalian berselisih”. HR. Al-Imam Al-Bukhory dalam Shohih-nya (717), dan Muslim dalam Shohih-nya(436)
Pertama, kita diperintahkan mensucikan lahir – bathin kita melalui proses mendengar dan taat terhadap nasihat yang disampaikan dalam Majelis Ilmu yang mentadaburi Al Quran.

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Qs.3:164).
Kedua, adzan yang merupakan panggilan Allah bagi tiap muslim untuk bersegera melangkah ke masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat secara berjamaah. Tiada seruan yang lebih utama untuk dipenuhi selain dari Sang pemilik tiap jiwa manusia. Berarti tugas “bersosialisasi” tentang Iqomatudien mensyaratkan orang – orang tertentu yang fasih dan lantang dalam penyampiannya.

Katakanlah: “Inilah jalan (Ad Dien) ku, aku (Rasulullah) dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.” (Qs.12:108).

Bagi kita muslim pada umumnya apabila sudah ada muadzin yang telah menyeru dengan membesarkan asma Allah, berarti sudah saatnya menyambutnya serta memprioritaskannya di atas semua perkara pribadi, keluarga, dan harta benda kita. Oleh karena itu lahir – bathin, keluarga, jamaah, dan harta kita sudah saatnya diarahkan pada satu tujuan : liilahikalimatullah hiyal’ulya, maka sudahkah kita mendengarnya?

Ketiga, iqomat sebagai langkah persiapan dengan merapatkan barisan ; shaff, karena insyaAllah akan tiba waktunya salah seorang dari orang yang memenuhi seruan akan ditunjuk sebagai Imam bagi seluruh muslim dalam upaya bermuwajahah kepada Allah.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam (kesepakatan) Islam secara kaffah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (Qs.2:208).

Dengan ikhtiar yang sungguh – sungguh berupa penyerahan harta dan diri, diiringi kesabaran dan keikhlasan mengharap wajah Allah semoga langkah kita diridhoiNya dan bertemu dengan janjiNya akan tegaknya Islam di akhir zaman (Qs.9:33) atau kita tercatat sebagai syuhada (Qs.3:53). Inilah dua kebaikan yang kita cita – citakan. Sehingga dengan panduan Al Quran dan As Sunnah Rasul akan diwujudkan Allah keberkahan, ketenangan, kedamaian, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di muka bumi, tanpa perlu bersinggungan dengan kekuatan alam, insyaAllah.

Merajut Sejarah Dalam Menyongsong Janji Allah

Posted by | Artikel | No Comments

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan berqabilah – qabilah supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Qs.49:13)

Manusia yang saat ini tersebar di permukaan bumi, pada awalnya adalah berasal dari sepasang manusia pertama yang diciptakan Allah SWT, yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa. Kemudian atas kehendakNya terbagi – bagi menjadi berbagai bangsa, kabilah, bahasa dan warna kulit. Kemudian pada tiap – tiap umat selalu diutus Allah RasulNya agar mereka mengikuti petunjuk hidup yang benar dan membawa keselamatan di dunia dan akhirat.

Dalam perjalanan masa, maka terciptalah jarak dan ruang antara kelompok manusia yang dapat menjadi sekat dan peluang untuk saling bermusuhan satu sama lain. Maka Allah utus RasulNya yang terakhir, Muhammad SAW, dengan risalah Islam yang mengajak manusia kepada satu tujuan hidup (mengabdi padanya), satu aqidah, dan satu syariat ibadah serta berkasih sayang menuju ketaqwaan pada Rabb (Qs. 4:1). Pada akhir perjalanan hidupnya di dunia masing – masing manusia akan mendapat penilaian dari Allah berdasarkan kemampuan berta’aruf (interaksi positif) dan kualitas ketaqwaannya.

Salah satu keistimewaan Dinul Islam adalah, bagi manusia yang telah menyatakan keislamannya maka mereka disatukan Allah hatinya dengan lantaran Al Quran (Qs.8:63), disatukan lahiriyahnya (Al hadits) sehingga laksana satu batang tubuh. Umat Islam hakikatnya tidak dapat dicerai – beraikan oleh adanya nasionalisme kebangsaan, batas – batas territorial negara, organisasi, ras, bahasa, warna kulit, bahkan status social kemasyarakatan. Belumlah sempurna iman seorang hamba Allah jika belum berupaya mencintai saudaranya layaknya cinta terhadap dirinya sendiri (Qs.49:10).

Jika Rasullah telah mempersaudarakan sahabat – sahabatnya, maka kewajiban para ulama pun demikian. Masalah firqoh (Qs.6:159) dan dalam Hadits Mahsyur merupakan ujian bagi umat Muhammad (Qs.5:48), sejauhmana mereka berupa menyelamatkan dirinya dan saudaranya menuju kehidupan Al Jamaah yang digambarkan Rasulullah SAW. Kelak di akhirat Allah semata yang memberikan penilaian bahwa kita termasuk golongan yang selamat (Al Jamaah) atau golongan yang celaka.

Dalam keterangan Al Quran (Qs.9:33) dan Hadits Rasulullah Riwayat Ahmad dari At Tsauban dan Syaddad bin Aus, bahwa di akhir zaman Islam akan tegak (jaya) dengan kehendakNya sehingga manusia hanya dibedakan menjadi dua golongan (mukmin yang mulia dan kafirin yang dihinakanNya). Antara lain maknanya masalah firqoh – firqoh dalam Islam akan diselesaikanNya dengan datangnya Khilafah ‘ala Minhaj An Nubuwah. Tugas kita selaku hamba Allah saat ini Antara lain adalah ‘Fastabiqul Khairat’ (Qs.5:48), yaitu saling berlomba untuk beramal dan isi mengisi dalam semangat persaudaraan bukan untuk merendahkan apalagi memberi gelaran yang buruk bagi saudara muslim yang sedang berjihad (Qs.49:11-12) apalagi bertengkar satu sama lain (Qs.8:45-46). Jika larangan ini dilanggar maka hilanglah semangat juang kita dan gentarlah hati kita terhadap musuh – musuh Islam.

Mengenal Potensi Umat dalam Rangka Berta’aruf

Sejarah mencatat bahwa Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para Nabi menurunkan dua bangsa besar yang membawa obor petunjuk dan mempelopori dalam kemajuan umat. Bangsa itu tidak lain Israil (Bani Ya’qub) dan Arab (Bani Ismail) yang diberikan Allah nikmat yang besar dengan diutusnya para Nabi dan Rasul dari tengah – tengah mereka.
Khusus Bani Israil telah usailah amanah kepemimpinan atas mereka atas ketetapan Allah melalui Rasulullah Isa a.s (Qs.43:61). Maka Bani Ismail selanjutnya memegang tongkat estafet risalah Dinullah dengan diutusnya Rasul terakhir Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan para sahabatnya, ulama, dan Al Mahdy di akhir zaman (HR.Abu Dawud).

Potret Negeri Arab Saat Ini

Masalah kapan dan dimana awal munculnya kejayaan Islam dan Al Mahdy adalah sepenuhnya rahasia dan hak prerogrativ Allah SWT. Namun kita hanya diberintahkan berjihad, shabar, dan ikhlas menuju janji tersebut (Qs.47:31) sehingga berharap tercatat olehNya sebagai syuhada (Qs.3:53).
Jika kita melihat potret negeri muslim di Jazirah Arab saat ini tentu sangat prihatin dan menyedihkan. Perpecahan dan pertikaian sudah sedemikian rupa sehingga dengan mudahnya melanggar hal yang diharamkan Allah untuk direngggut tanpa alasan yang haq. Kehormatan, darah, dan harta muslim semestinya dijaga namun sebaliknya terjadi. Sementara orang kafir menikmati tontonan ini sambil menikmati suguhan berupa kekayaan alam yang mereka rampas dari negeri – negeri muslim.
Namun musibah ini sebagai ujian bagi hamba – hambaNya yang mau rujuk dan menginsafi diri. Kita dapat berbuat amal yang terbaik dengan menepati perintah Islah (mendamaikan) antara saudara yang bertengkar (Qs.49:10). Salah satu point yang ingin dicapai dalam rencana Mudzakarah Ulama nantinya adalah agar dunia Islam dapat berdamai sehingga berada dalam satu shaff perjuangan menuju Janji Kejayaan Islam (Qs.2:208).

Potensi Umat Muslim di Nusantara / Melayu

Kita tidak akan mengajak pembaca kepada suatu semangat Ashobiyah terhadap bangsa dan negeri atau kelompok tertentu, namun membaca potensi kita selaku muslim yang dimunculkan di sebuah negeri yang bukan Darul Harb secara fisik. Walupun negeri muslim di Nusantara juga tak kurang kehancuran aqidah dan akhlaqnya sebagai lanjutan penjajahan fisik yang dilakukan orang – orang kafir tempo dulu. Namun paling tidak kita masih leluasa untuk bermusyawarah, munadhrah, dan mudzakarah dalam mengentaskan permasalahan manusia.

Adanya ormas – ormas Islam, jama’ah – jama’ah harakah, lembaga – lembaga yang mengurusi nasab, pondok – pondok pesantren adalah potensi luar biasa dalam merangkai kekuatan Umat Islam. Kita seharusnya memandang positif dan optimis terhadap aneka ragam potensi kekuatan ini dan menjauhi berburuk sangka. Selama yang dibawa adalah apa yang dibawa Rasulullah SAW, maka adalah saudara kita, tinggal lagi bertoleransi dan bertausiyah satu sama lain.

Sebagai contoh kecil, dengan adanya Rabithoh Alawiyah dan Rabithoh al Azmathkhan yang memilki jaringan jamaah di Asia Tenggara bahkan ke Jazirah Arab merupakan suatu jembatan bagi langkah menyatukan potensi Umat Islam. Kedua organisasi ini konsen dalam mengurusi nasab umat Islam yang terhubung sampai kepada sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Tholib. Sejarah mencatat bahwa banyak para ulama yang datang ke nusantara berasal dari keluarga ini. Dengan demikian jika merekapun ingin meneladani datuk – datuk mereka dahulu sebagai penyuluh umat, maka mereka lebih berhak untuk mengambil tugas tersebut.

Mari kita ajak mereka kepada suatu pembuktian kecintaan pada Rasulullah dan Ahlul Baitnya dengan mengikuti jejaknya sebagai penyuluh, perekat dan mujahid dalam langkah – langkah yang benar. Bersholawat kepada nabi berarti menyiapkan diri sebagai muttabi’ Rasul, bukan hanya ucapan atau berbangga dengan nasab, karena di akhirat nasab tiada nilai jika tiada ketaqwaan.

Adanya pondok – pondok pesantren (insantri) yang mengajarkan Iman, Islam, Islam harus dikembalikan khithahnya sebagai lembaga yang mencetak kader ulama dan mujahid yang dahulu memandu umat dalam melawan penjajahan asing. Tiada potensi yang sia – sia dalam tiap pribadi muslim jika masing – masing mengutamakan Islam di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Wallahu’alam. (bdp)

Koreksi Ilmiah Terhadap Politik

Posted by | Artikel | No Comments

Istilah politik dengan siyasah umumnya ditafsirkan sama saja makna antara keduanya, hanya berbeda sumber bahasanya saja. Hanya saja jika secara cermat diteliti, maka jelas diantara keduanya terdapat sifat antagonistic.

Keberadaan Sifat Antagonistic
Sesungguhnya “politik” yang dicetuskan Plato murid Socrates pada 400 tahun sebelum masehi, berpijak dari sejarah Yunani kuno yang diangkat pemerintahan bangsa Eropa (barat) sebagai falsafah hidup dengan Plato sebagai guru besarnya. Maka juga berarti penentangan terhadap Filsafat Plato sebagai serangan terhadap basis kultur dan filsafat barat (western). Inti ajaran plato adalah superioritas kaum pria, inferioritas kaum wanita, dan pelecehan terhadap kaum terdidik (pemuka agama ; pemimpin persatuan dagang). Konsep inilah yang menjadi dasar berdirinya PBB yang memisahkan antara agama dengan Negara.

Kenyataan yang pasti adalah konsep tentang kemurnian ras, sehingga bangsa-bangsa barat merasa sebagai “ras unggulan”, kemudian menindas bangsa semit dan seluruh bangsa berkulit hitam. Selain mereka dianggap makhluk kotor yang boleh dibasmi. Dengan demikian orang – orang kafir dari bangsa barat senantiasa berupaya menjajah bangsa – bangsa asia dan afrika.

Demikianlah sebuah kenyataan berdasarkan fakta sejarah, oleh karena itu langkah perjuangan Umat Islam wajib menapakkan kakinya pada kaidah siyasah dan bukan filsafat politik. Kita tidak boleh melupakan fakta sejarah, sehingga dengan itu dapatlah kita meletakkan kedudukan Al Quran secara benar.

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs.3:137-138)

Pengkajian Siyasah
Berdasarkan petunjuk Al Quran Surah Al Hajj ayat 78 dan Al Jatsiyah ayat 18, serta Al Hadits tentang Ra’un, maka dalam pengkajiannya sebagai berikut:
A. Siyasah berasal dari kata “sa-sa ; yasu-su; siya-satan”, atau sejalan dengan perkataan “sa-isun” jamaknya “sa-satun”, artinya : yang mengembala ; yang memimpin.

B. Murodlibnya adalah :
Tadbi-run : menjadikan merdeka dan dipelihara; mengatur
Ida-ratun, tashrif dari “da-ra” : beredar; melengkung (Al Hadits)
Ra-un : Pemimpin; pengembala (Al Hadits)

C. Berdasarkan HR. Muslim 1842 dan Bukhari 3455 pada kata “tasu-suhum al anbiya”. Bahwa siyasah yang diterapkan nabi-nabi pada Bani Israil bersumber dari wahyu Allah sudah ada sebelum ide politik Plato, bukan buah fikiran dan nafsu manusia (filsafat).

D. Kenyataan pada perjuangan panjang partai-partai politik Islam di Aljazair, Mesir, Palestina, Indonesia, Malaysia, dan banyak lagi sangat mudah dipecah belah dan “digulung” oleh makarnya kafirin dan munafiqin seolah tanpa ada pertolongan dan pembelaan dari Allah sang pemilik aturan Islam.

Dengan demikian, kepemimpinan di dalam Islam diatur berdasarkan Hukum Islam, yaitu Al Quran dan Al Hadits shahih. Dengan itu pula dalam menetapkan system perjalannya wajib diatur berdasarkan Hukum Islam (Qs.25:52), maka inilah yang disebut siyasah.

Oleh karena itu, dalam system siyasah tidak mungkin terjadi bentuk pemerintahan Negara monarchy, aristocracy, oligarchy, plutocracy, ataupun democracy. System pemerintahan demikian itu pada intinya hanya membangun kekuasaan manusia atas manusia, kemudian secara pasti perjalanannya menuju kepada kemurkaan Allah (Qs.4:51-53). Wallahu waliyyu mukminin.

قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ‌ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ۬ رَّحِيمٌ۬
(Qs.3:31)